Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Voorbeelden van onze opdrachten

TOP-Quiz 4
  • Quiz

'De TOP-leraren en De Digitale Topschool' heet deze vierde TOP-Quiz die net als de andere drie Quiz-opdrachten voortkomt uit een quiz die tijdens een van de bijeenkomsten voor de TOP-leraren werd gehouden. Nu ging het om vragen die zijn ontleend aan de opdrachten die je kunt kiezen in De Digitale Topschool.

De TOP-leraren strijden altijd in groepjes tegen elkaar. Dat leidt dan tot een finale tussen de groepjes met de hoogste score. Aan het eind van zie je ook nog een paar voorbeelden van finalevragen en van tiebreakers (opgaven die moeten beslechten wie er gaat winnen als er sprake is van een gelijke stand).

Spaar je krachten
  • Rekenen

Om zware voorwerpen omhoog of omlaag te krijgen maken we gebruik van katrollen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het hijsen van de zeilen. Door dat takelen, zoals dat heet, spaar je je krachten, maar kun je wel een hoop zwaar werk verzetten. In deze opdracht leer je wat er gebeurt als je zware lasten takelt. Je zult zien dat je dan van formules gebruik moet maken om berekeningen uit te voeren.

Veel is erfelijk: van tongrollen tot bloedgroepen
  • Geneeskunde
  • genetica
  • onderzoek

In deze opdracht gaat het over het effect dat variaties in genen kunnen hebben. Die variatie zorgt er voor dat we er bijvoorbeeld niet allemaal hetzelfde uitzien. Verschillen in genen beïnvloeden zo je huidskleur en de kleur van je ogen. Maar het verschil bepaalt ook minder opvallende zaken als haar op je knokkels en of je je tong op kunt rollen, hoewel over dat laatste de geleerden het niet helemaal eens zijn.

Chromosomen bevatten onze genen en bestaan uit DNA. Genen bevatten ons erfelijk materiaal. Bij ons is dat erfelijke materiaal verdeeld over 23 chromosomen. Van ieder chromosoom hebben we er twee – een van onze vader en een van onze moeder. Zo hebben we onze genen.

Of je je tong kunt oprollen is erfelijk bepaald, en ook welke bloedgroep je hebt--en natuurlijk nog veel meer zaken. Waar kan die variatie in genen die je van vaderskant en moederskant meekrijgt, toe leiden? Dat leer je dus hier.

Voordat je deze opdracht kiest, is het sterk aan te bevelen eerst de opdracht Een ernstige erfelijke aandoening te maken.

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Lonneke van Vugt

Lonneke van Vugt

Floortje d'Hont

Floortje d'Hont

Femke de Jager

Femke de Jager

Adorable avatar

Marie-Christine van de Glind

Adorable avatar

Bianca Reuvers

Adorable avatar

Sophie te Boome

Adorable avatar

Julie Bergman

Maaike van Kesteren

Maaike van Kesteren

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Neem een gratis proefabonnement

Proefabonnement →