Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Voorbeelden van onze opdrachten

Stel dat we van de zon en de wind gaan leven
  • Rekenen
  • Techniek
  • Energie
  • duurzaamheid

Het gebruik van duurzame energie neemt steeds meer toe. In plaats van brandstof uit de grond te halen (zoals kolen en olie en gas) of atoomenergie te gebruiken, schakelen we over op zonne-energiecentrales en windmolens. Dat spaart het milieu. De zon blijft altijd schijnen en wind is er ook meestal. In deze opdracht gaan we ervan uit dat we compleet overschakelen op duurzame energie. Is dat te realiseren? En op welke termijn en tegen welke kosten zou dat lukken? Het gaat dan vooral over zonne-energie, maar aan het eind komt er ook een vraag over het slim gebruik van windenergie.

De glimlach van een kind
  • Verzorging

Wat er allemaal in je babytijd gebeurde, weet je alleen maar van horen zeggen, vaak aan de hand van een babyboek. In deze opdracht gaat het over de babytijd (het eerste levensjaar). Hoe houd je als ouder of deskundige in het oog dat een baby zich op een gezonde manier ontwikkelt? Daarvoor loop je in deze opdracht enkele mijlpalen langs. Een ervan is de glimlach die de titel van deze opdracht vormt.

Over die glimlach is ook ooit een liedje gemaakt. Dat kun je bij deze opdracht meteen al voor een stukje beluisteren. Aan het eind van de opdracht krijg je een (bonus)vraag over dit liedje.

Het is een heel gepuzzel
  • Psychologie

De psychologie bestudeert onder meer hoe mensen leren, zaken onthouden, dingen verzinnen en hoe mensen nadenken. Dat wordt cognitieve psychologie genoemd. Mensen krijgen dan allerlei vraagstukken voorgelegd. Het lijkt vaak verdacht veel op gepuzzel, vandaar ook de benaming van deze opdracht.

Logica, kansberekening en 'als-dan'-redeneringen spelen in de 5 deelopdrachten een belangrijke rol. Dit is een pittige opdracht en vooral geschikt voor leerlingen met een scherp brein. Dus voor jullie allemaal eigenlijk.

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Bert Ouwerkerk

Bert Ouwerkerk

Adorable avatar

Anko

Adorable avatar

Robin Splinter

Maud Vlaar

Maud Vlaar

Adorable avatar

Sophie te Boome

Danielle Meeder

Danielle Meeder

Adorable avatar

Yannick Adelaar

Anouk Veldhuis

Anouk Veldhuis

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meld uw school vrijblijvend aan

Proefabonnement →