Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Inloggen
Eerste
Uitzoeken
Inleveren

Voorbeelden van onze opdrachten

Er is al een opdracht 'Amerikanistiek'. Zo heet ook een universitaire studie. In het Engels noemt men dat American Studies. Die studie gaat over de geschiedenis en de cultuur van de Verenigde Staten van Amerika, maar ook over de staatsinrichting van het kolossale land; Een onderdeel daarvan is het presidentschap. In deze tweede opdracht Amerikanistiek opdracht krijg je daarover allerlei vragen. Ligt het presidentschap voor iedereen open? En hoe zit het met de verkiezing voor het presidentschap?
De opdracht is in het Engels, het gaat ten slotte over de USA. Dat maakt hem extra uitdagend! De antwoorden mag je in het Nederlands geven.

In de zeventiende eeuw bestonden er ook al boeken met plaatjes en teksten. Dat heetten toen nog geen stripboeken, maar embleemboeken. Lees hierover en probeer zelf voorbeelden te bedenken.

Stel dat je wordt gevraagd om één dag in de schoenen van de hoofddirecteur van Philips te stappen. Wat komt er dan allemaal op je af? Je moet beslissingen nemen over investeringen, je aandacht richten op onderdelen die meer of minder goed lopen, aan winst en aan de aandeelhouders denken. In deze opdracht is het jouw taak het grote elektronicaconcern voor 1 dag te leiden

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

7e48fe7648cbaca74619190547895f66

Marc-Jan Eijkholt

193

Margot Bekhuis

2289

Femke de Jager

77

Marion van den Heuvel

0923bc6a94681757601c4c99c03bf570

Daan Baron

5d42136d4324ccad0760ea92725560a8

Eva Schipper

2989

Stefan van der Kruk

1604

Kirsten Hoornstra

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Sanderdekker

Meld uw school vrijblijvend aan

Proefabonnement →