Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Inloggen
Eerste
Uitzoeken
Inleveren

Voorbeelden van onze opdrachten

In een ziekenhuis gebruiken ze een CT-scanner om een soort 'foto' te maken van wat er inwendig bij je te zien is. Dat is een complex proces dat je als een geweldig moeilijke puzzel kunt beschouwen. Er moet een plaatje worden geconstrueerd uit vele doorsnedes.

In deze opgave krijg je daar enig inzicht in door het maken van nonogrammen. Dat zijn puzzels waarbij je op basis van getallen een plaatje moet zien te construeren. Je oefent op de manier waarop nonogrammen in elkaar steken en leert hoe je ze kunt oplossen. Aan het eind krijg je een tip voor sites waar je zelf zo'n puzzel kunt bedenken.

De studie over de USA heet Amerikanistiek. Zie hier allerlei vragen over dit machtige land. Je moet wel Engels beheersen om deze opdracht te kunnen maken.

Deze opdracht is een oefening in het nadenken. Het is een voorbeeld van de opgaven over ‘problemsolving’ uit het PISA-onderzoek. Het is een korte opgave en zo zeer geschikt om de hersens vanaf een koude start snel op te warmen, figuurlijk gesproken. Aan het eind staat een vraag over afstanden tussen bestaande steden.

Het PISA-onderzoek staat voor Programme for International Student Assessment (programma voor internationale toetsing van leerlingen). Het meet de vaardigheden in de schoolvakken rekenen, begrijpend lezen, natuurkunde en ook het niet-schoolvak ‘nadenken’.

In deze opdracht moet je bedenken wat de kortste weg in een denkbeeldig gebied is tussen diverse plaatsen. Nadenken en rekenen gaan hand in hand. De opdrachten zijn oorspronkelijk bedacht voor 15-jarigen maar een topper van de basisschool moet ze ook kunnen doen. Toch?

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

3017be748bbd885a32bc503a76fe22fb

Yasmin Hulst

1633

Tim Boers

D576810518b23c422db2e800d4baed6a

Danilo Bliek

1a770c7d05ed46abad690e30e4ab92be

Andy Beckers

20

Annelien Wendrich-van Dael

2278

Brandon Lucas

919

Céline Vanhommerig

477

Tessa Dieckman

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Sanderdekker

Meld uw school vrijblijvend aan

Proefabonnement →