Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Voorbeelden van onze opdrachten

Bloed 1: Algemeen
  • Biologie
  • Menselijk lichaam
  • Bloed

Zonder bloed kun je niet leven. Daarvan had men vermoedelijk in de oertijd al een idee. Maar wat is bloed eigenlijk en waar dient het voor? Dat leer in je in deze opdracht. Om de vragen te kunnen beantwoorden, krijg je ook enkele verwijzingen naar websites waar meer over bloed en de functie ervan is te lezen.

En we weten allemaal dat bloed rood is, maar toch wordt er ook over blauw bloed gesproken. Wat is dat dan weer?

Deze opdracht is de eerste van een korte serie. Er volgt bijvoorbeeld ook nog een opdracht over bloedtransfusie.

Een goed werkend parlement
  • Rekenen
  • staatskunde
  • democratie

Een regering vormen in ons land is vaak een moeizaam proces. Wij kennen bij ons geen meerderheidspartij, zodat samenwerking tussen partijen noodzakelijk is. Dat bleek wel weer eens na de Tweede-Kamerverkiezingen van 2017. Om een regering te vormen die de steun heeft van een meerderheid in de Kamer, waren minimaal vier partijen nodig met nogal uiteenlopende belangen. Het hing samen met de veelheid van vooral kleinere partijen die in de Kamer zitten.

In deze opdracht bekijk je vier mogelijke veranderingen in de verkiezingen die je voor de Tweede Kamer zou kunnen hanteren. Lossen die het probleem van de regeringsvorming beter op dan de huidige aanpak? Daarover willen we je mening horen en je moet ook berekenen hoe de samenstelling van de Tweede Kamer eventueel anders zou zijn. 

De Apotheker en de Pijnstiller
  • Geneeskunde
  • medicijnen
  • farmacie

In de opdracht Jij als Apotheker heb je al kennisgemaakt met een belangrijk onderdeel van het werk van de apotheker: het controleren van de recepten die de dokter uitschrijft. Dit is een vervolgopdracht over het werk van de apotheker.

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Sanne Vogels

Sanne Vogels

Marvyn Koning

Marvyn Koning

Adorable avatar

Vincent van 't Land

Adorable avatar

Stevo Akkerman

Adorable avatar

Lili Szuhai

Frans Kauw

Frans Kauw

Adorable avatar

Marjolein Wilschut

Maud Vlaar

Maud Vlaar

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meld uw school vrijblijvend aan

Proefabonnement →