Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School aanmelden »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Inloggen
Eerste
Uitzoeken
Inleveren

Voorbeelden van onze opdrachten

Deze opdracht maakt deel uit van een serie, samengesteld uit vragen voor de vroegere toelatingsexamens voor de middelbare school. Dit is de eerste van 3 Aardrijkskunde-opgaven

Als het over tanden gaat denk je snel aan de tandarts, maar je tanden vormen ook het werkterrein van de MKA-chirurg. Dat is de nieuwe term voor kaakchirug. Deze chirurgen houden zich bezig met de Mond, Kaak en het Aangezicht. Hun werkterrein is dus veel breder dan problemen met je tanden. Zo treden zij ook op bij bijvoorbeeld tumoren in de mond en bij fracturen van de kaak. Dat zijn dus vooral problemen in de mondholte.
Deze opdracht die de eerste is van een korte serie van drie over het werk van de MKA-chirurg, gaat over je tanden en wat er eventueel mis mee kan gaan.

Op verzoek van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam schreven twee hoogleraren het rapport 'De staat van Integratie'. Ze analyseerden op basis van bestaande gegevens hoe het in deze steden met immigranten en hun nakomelingen gaat. Hoe weten ze een plaats te vinden in onze samenleving?

In deze opdracht staan vragen over immigranten in beide steden die op het rapport zijn gebaseerd. Dat zul je dus bij de hand moeten hebben. 'De staat van de integratie' kun je op het internet lezen en ook downloaden. In de opdracht staat een link die je kunt aanklikken.

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Female

Brigit Wapstra

1595

Frans Kauw

Unknown

Gijs

904

Koen Jansen

178

Zoë Kik

1658

Maik Sliepen

2354

Ruud Klaver

3081

Nadine Mijnsbergen

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Sanderdekker

Meld uw school vrijblijvend aan

Proefabonnement →