voorproefje

Het rode potlood van de eindredacteur

Om journalist te willen worden, moet je een goede hand van schrijven hebben. En je moet je Nederlands beheersen. Spelfouten moet je om te beginnen natuurlijk zien te voorkomen. In deze opdracht krijg je aanwijzingen hoe je een reportage moet maken voor een krant of tijdschrift. Maar de opdracht zelf gaat over het nakijken en verbeteren van de tekst van de journalist. Voordat een stuk in de krant verschijnt, leest een aparte medewerker het nog eens goed door. Dat is de eindredacteur. Die brengt als dat nodig is verbeteringen aan en geeft dan zijn fiat voor publicatie. In deze opdracht vervul jij de taak van de eindredacteur en ga je met je rode potlood door de tekst (of gewoon met een blauwe pen). Kun jij de fouten uit het artikel halen dat als voorbeeld in deze opdracht staat?

Voorproefje

In de opdracht staan eerst een stel nuttige tips voor de (beginnende) journalist. Daarna volgt dan een rapportage over de intocht van Sinterklaas waaraan nogal wat mankeert. Jouw taak is om de gebreken met je rode potlood aan te strepen en te verbeteren.

Vraag 2: Er zitten 6 clichés dan wel hinderlijke wijdlopigheden, oubolligheden of onnodig dubbele aanduidingen (pleonasmes) in het artikel. Markeer die met groen. Als je wilt, schrijf je onderaan wat jij ervoor in de plaats zou schrijven. Maar het markeren op zich is al voldoende.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Deze opdracht is gemaakt door Bert Vuijsje. Hij begon zijn journalistieke carrière in 1967 als verslaggever van Het Parool. Tussen 1969 en 1981 was hij in diverse functies werkzaam bij de Haagse Post. Daarna was hij onder meer hoofdredacteur van Intermagazine en adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant (1985-1996). Van 1996 tot 2000 was Vuijsje hoofdredacteur van HP/De Tijd. In 2005 kreeg hij de Pierre Bayle-prijs voor muziekkritiek, en in 2013 ontving hij de Jazz Media Award voor bijzondere jazzjournalistieke prestaties.

Het rode potlood van de eindredacteur