Veelgestelde vragen

Hoe ziet de “achterkant” eruit, zonder dat je meteen aanmeldt?

Op de pagina voor kinderen is te zien hoe de site er uit ziet als je ingelogd bent.

Voor welke jaargroepen zijn de opdrachten geschikt?

Voor de bovenbouw, ga uit van groep 7 en 8. We hebben af en toe een vlugge uit groep 6.

Wat is het verschil in vragen tussen groep 7 & 8?

Er zijn geen aparte opdrachten voor groep 7 of groep 8.

Bij De Digitale Topschool staan de opdrachten gegroepeerd op vakgebied. Wij hebben opdrachten over bijvoorbeeld psychologie, biologie, robotica, of filosofie. De moeilijkheidsgraad van de opdrachten is gevarieerd en niet door ons van tevoren aangeduid. De gedachte hierachter is dat er tussen hoogbegaafde leerlingen onderling ook groot niveauverschil is.

Onderzoek wijst uit dat leerlingen die op school niet worden uitgedaagd het beste zijn geholpen door ze naar eigen interesse door het aanbod te laten bladeren. Wat voor de ene leerling uit groep 7 een makkelijke opgave is, kan voor de andere uit groep 8 te pittig zijn. Ook al hebben ze een vergelijkbare score op cognitief gebied.

Het voorproefje bij een opdracht moet voldoende zijn om de leerling te kunnen laten kiezen. Mocht het achteraf toch te hoog zijn gegrepen, kan de leerling dat aangeven aan de TOP-leraar of aan ons direct. We verwijderen de opdracht zonder dat nadere uitleg nodig is.

Kunnen kinderen op de iPad werken aan de opdrachten?

Ja, alles is volledig iPad/tablet-geschikt.

Bij aanvang zien we wel dat leerlingen de opdracht meestal uitprinten en de antwoorden op de print schrijven, voordat ze alles intypen op de website. Dat is vooral omdat het systeem nog even wennen voor ze is. Als er full-time begeleiding voor ze is, kunnen ze het vaak ook al meteen op de tablet.

De opdrachten zijn ook vanaf tablet printbaar.

Krijgen leerkrachten een handleiding of aanwijzingen mbt opdrachten, eisen, begeleiding ed?

Ja zowel de opdracht als de uitwerking is in te zien. De opzet bij ons is echter dat de kinderen achter de computer/tablet plaatsnemen en zelfstandig een opdracht uitzoeken. De opdracht komt in beeld, leerling leest de instructie en gaat dan aan de slag. De opzet van alles is dat ze geen begeleiding op school nodig hebben. Na het lesuur kunnen ze de opdracht inleveren, onze top-leraren kijken het werk dan na, of beantwoorden de vragen als de opdracht nog niet af is.

Op welke basis zijn de vragen gevormd?

De meeste opdrachten worden ontwikkeld vanuit het perspectief van een gespecialiseerd beroep, zoals advocaat, architect, journalist, of astronaut. De centrale vraagstelling is dan, hoe zou jij dit oplossen? De opdracht is dan ook ontwikkeld door een beoefenaar van dat vak.

Alle kerndoelen zoals die zijn benoemd door OC&W komen bij ons aan bod, met uitzondering van Friese Taal en lichamelijk onderwijs.

Sommige opdrachten zijn open, en worden dus geïnterpreteerd door de TOP-leraar. Andere opdrachten zijn gesloten. Dit zijn vaak de quizvragen of rekenopdrachten.

De achterliggende begaafdheidstheorie die wij toepassen is die van Gagné.

Sluit het programma op alle programma’s van de basisschool aan?

De Digitale Topschool is een losstaand product en sluit dus niet direct aan op rapport- of portfoliosoftware, en ook niet direct op leerlingvolgsystemen.

Omdat leerlingen bij ons altijd worden ingeschreven door de groepsleerkracht, houdt hij of zij de uiteindelijke voortgang van de leerling bij en kan die overnemen in de systemen die op de school gebruikelijk zijn. Hoe dit wordt gedaan is aan de leerkracht zelf.

Wie zijn de TOP-leraren? Oud-leerlingen van De Digitale Topschool?

De Digitale Topschool is bedacht door Theo Capel. Hij bedacht ook de Toptoets. De Toptoets is een landelijke wedstrijd voor leerlingen met talent voor leren. Elk jaar strijden leerlingen uit het hele land voor een finaleplaats in deze wedstrijd. De Toptoets loopt al vele jaren. De deelnemers uit de Toptoetsen uit het verleden worden jaarlijks benaderd of zij vrijwillig mentor willen worden voor de leerlingen die nu meedoen aan De Digitale Topschool. Deze mensen zijn nu hun studie aan het afronden of al aan het werk.

Dit heeft TOP-leraar Anouk Veldhuis hierover te zeggen:

“Ik heb mijzelf op de basisschool nooit als toptalent gezien, maar merk nu door de topschool dat ik toch wel tot die categorie behoorde door de leerlingen die ik begeleid. Daarnaast vind ik het erg leuk om te zien dat ik vroeger voor schoolwerk precies die antwoorden wist op te schrijven die een krulletje opleverden, maar dat ik totaal niet begreep waar ik mee bezig was. Veel topschoolleerlingen proberen dit in het begin ook. Dat herken je en dat is best grappig om te zien. Vooral ook omdat dat bij topschoolopdrachten niet werkt.”

Wij hebben als school twee locaties onder één brinnummer. Moeten beide scholen apart een proefabonnement aanvragen?

Ja, een abonnement is bedoeld voor één locatie. Kleine vestigingen kunnen wel bij een grotere vestiging op het abonnement.