voorproefje

De Tweede Wereldoorlog

Over de Tweede Wereldoorlog is ontzettend veel te vertellen. Zo is er bijvoorbeeld een verband te leggen tussen deze oorlog en de Eerste Wereldoorlog. Het was een verschrikkelijke oorlog die inmiddels al weer heel lang achter ons ligt. In deze opdracht beperken we ons tot de oorlog in Nederland zelf.

Voorproefje

Duitsland, waar de dictator Hitler aan de macht was gekomen, begon de oorlog. Het ergste was wel het vervolgen en uitroeien van de joden. Daarmee was Hitler al voor de oorlog in Duitsland mee begonnen. Hij ging daarmee door, ook in de bezette gebieden. Ons land werd ook aangevallen. We probeerden de aanval van Duitsland af te slaan, maar dat lukte niet. We moesten ons overgeven.

In 1944 werd het zuiden van ons land bevrijd. De voortdurende bezetting van ons land boven de grote rivieren leidde in de winter van 1944 op 1945 tot ernstige hongersnood in het westen. Die periode staat bekend als de Hongerwinter. Een mythe is dat gelukkig vliegtuigen van de Amerikanen wittebrood dat uit Zweden afkomstig was boven steden in het westen uitwierpen.

Vraag 12

Hoe zat het eigenlijk met dat wittebrood uit Zweden en hoe kon de mythe ontstaan?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Dit is een van de opdrachten die voortkomen uit de opdracht Hoe maak je een opdracht voor De Digitale Topschool?  Met dank aan Lucas van der Wurff van de 8e Montessorischool te Amsterdam en Emma Blokker van CBS Wakersduin in Noordwijk

De Tweede Wereldoorlog