voorproefje

Hoe maak je een opdracht voor De Digitale Topschool?

Er zijn veel opdrachten te vinden op De Digitale Topschool. Maar wat nu als je zelf een idee hebt voor een opdracht? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Wat is de opbouw van het document, en wat vertel je de leraren die jouw opdracht gaan gebruiken als lesmateriaal? Deze opdracht gaat over het maken van een opdracht, en wat daar allemaal bij komt kijken. Je moet jouw idee toetsen aan de educatieve waarde ervan, en als dat er is, het ook daadwerkelijk gaan maken. Jouw TOP-leraar beoordeelt je opdracht op een aantal objectieve punten. Als alles klopt, en de opdracht is goedgekeurd, kijkt De Digitale Topschool ook naar wat je hebt geproduceerd. Misschien gebruiken we jouw opdracht wel!

Voorproefje

1. Elke opdracht begint met tekst: een inleiding. Deze tekst is de instructie die leerlingen moeten lezen als ze met een opdracht beginnen. Daarin leg je uit wat het onderwerp van de opdracht is en wat er van de leerling verwacht wordt, bijvoorbeeld dat ze zaken moeten opzoeken, of dingen moeten berekenen of moeten bedenken waardoor iets gebeurt. Doe dit allemaal in één alinea (een tekstblokje) van ongeveer honderd woorden. Als je in Word werkt, kun je via het menu 'Extra' woorden tellen voor een deel van je tekst.

2. Daarna gebruik je twee tot drie alinea's van ongeveer honderd woorden elk om de theorie van de opdracht uit te leggen. Dit is het deel dat de leerling moet begrijpen om de opdracht goed te kunnen maken. Maak ook gebruik van afbeeldingen om de stof duidelijk te maken. Bij een opdracht over scheikunde voeg je bijvoorbeeld een foto of molecuulformule van de stoffen bij. Gaat het over bijvoorbeeld Spanje, dan is een mooie foto van een Spaans stadje altijd een goed idee. Je kunt ook pagina's op internet invoegen als verwijzing. Schrijf duidelijk en zakelijk. Houd je zinnen aan de korte kant. Begin op een nieuwe regel (of een nieuwe alinea) als je iets nieuws wilt vertellen dat niet direct op het voorgaande aansluit.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Het idee van deze opdracht kwam van Taeke Roukema, leerling van OBS De Witte Olifant in Amsterdam.

Hoe maak je een opdracht voor De Digitale Topschool?