voorproefje

Zie, hoor, ruik, proef, voel en verwonder

We hebben vijf zintuigen, hoewel er mensen zijn die zeggen dat we ook over een zesde zintuig beschikken. In deze opdracht gaat het over onze ogen, oren, neus, tong en huid. Via die organen komen voortdurend indrukken bij ons binnen. Uiteindelijk gaan onze hersenen er mee aan de slag. In deze opdracht beperken we ons tot de organen waarmee we waarnemen, waar de prikkels van buiten bij ons binnen komen. Verwonder je over hoe alles werkt en wat we ervaren. En dat zesde zintuig? Hoe zit het daarmee?


Voorproefje

Vraag 3:

A) Ruiken doe je met je neus. Maar je neus is er ook om adem te halen. Waar in je neus bevindt zich het reukzintuig?

B) Muggen hebben net als andere insecten geen neus, maar ze kunnen wel heel goed ruiken. Ze hebben blijkbaar wel een reukorgaan. Waar zit dan dat?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Dit is een van de opdrachten die voortkomen uit de opdracht Hoe maak je een opdracht voor De Digitale Topschool? Het is een lichte bewerking van de prestatie van Jeske Buytendijk, toen ze op de Oranje-Nassauschool in Den Haag meedeed aan de Digitale Topschool.

Zie, hoor, ruik, proef, voel en verwonder