voorproefje

De productie van spaarlampen

Lampen (verlichting) vormen een belangrijk product voor Philips. Vroeger waren dat gloeilampen, maar tegenwoordig zijn het onder meer spaarlampen. Om die lampen te kunnen maken koopt Philips zelf weer artikelen in (onderdelen, grondstoffen, halffabricaten). Vervolgens gaat men over tot de fabricage. Dat gebeurt via een serie achtereenvolgende handelingen op de verschillende productieafdelingen. In deze opdracht ben jij de bedrijfsleider die erop moet toezien dat het productieproces en de aflevering van de lampen zonder problemen verloopt.

Voorproefje

In deze opdracht gaat het om de productie van lampen en de aflevering van de bestellingen. Helaas sneuvelen en lampen tijdens het productieproces en helaas kan niet iedereen tegelijk worden geholpen. Het leven van de bedrijfsleider wordt soms getekend door kopzorgen. Probeer met een frisse blik ertegenaan te kijken.

Vraag 1.2: Bereken hoeveel euro het kost om 100.000 spaarlampen te maken en bereken vervolgens hoeveel van deze kosten toegekend kunnen worden aan spaarlampen met productiefouten.

Vraag 2.1: Zet de orders dus in een volgorde zodat elke klant gemiddeld zo kort mogelijk moet wachten op zijn/haar order en bereken de gemiddelde tijd voor elke klant (in minuten). Laat je berekening zien.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Met dank aan Dylan Rijnen, student van het Honors Program van de TU Eindhoven.

De productie van spaarlampen