voorproefje

Een overtuigend verhaal

Als je mensen wilt overtuigen, moet je een boodschap brengen die de toehoorders in beweging zet. Hoe steek je een overtuigend verhaal in elkaar en houd je een klinkende toespraak? Daarover dacht men in de oudheid al na.

Retorica heet de kunst van het overtuigen en de welsprekendheid. Aristoteles schreef in de 4e eeuw voor Christus een verhandeling over de retorica. Zijn begrippen worden nog steeds gehanteerd. Hij dicteerde dat je om mensen te kunnen overtuigen gebruik moet maken van ethos, pathos en logos.

In deze opdracht leer meer over die kernbegrippen en welsprekendheid. En ook over de oudheid. De reacties op de moord op Julius Caesar in het oude Rome dienen daarbij als voorbeeld.

Voorproefje

Na de moord op Caesar hield zijn vriend en collega Marcus Antonius een lijkrede die grote gevolgen had. Hoewel de toespraak niet letterlijk bewaard is gebleven, is er wel in die tijd over geschreven. Shakespeare bedacht in 1599 op basis van die bronnen wat er gezegd zou zijn. Eerst volgt de toespraak van Brutus, een van de belangrijkste samenzweerders rond de moord op Caesar. Daarna volgt het eerste deel van de toespraak van Marcus Antonius.

Vraag 3

Wat is het grote verschil tussen beide toespraken als je let op ethos, pathos en logos?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Ggeïnspireerd door een alfa-opgave uit de finale van de Toptoets door prof. dr. Helen de Hoop, Radboud Universiteit Nijmegen. Ook met dank aan TOP-lerares Eva Veens.

Een overtuigend verhaal