voorproefje

TOP-Quiz 3

Net als de opdrachten TOP-Quiz nr. 1, nr. 2 en nr. 4 is deze opdracht ontleend aan een quiz voor de TOP-leraren. Het zijn deels vragen die steeds over een kwartet gaan. Aan het eind volgen dan nog enkele losse vragen. Pittig genoeg voor de leerling die zijn weetje weet?

Voorproefje

Het gaat grotendeels om kwartetten. Bij elke vraag hierover horen vier alternatieven. Een ervan is soms onjuist of soms ontbreekt een van de vier.

Vraag 3. Welke popgroep hoort in het volgende rijtje niet thuis?

  1. Texas
  2. Franz Ferdinand
  3. Kaiser Chiefs
  4. Belle and Sebastian

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

TOP-Quiz 3