voorproefje

Onze organen: de hersenen deel 1

Deze opdracht gaat over de hersenen. Ze vormen een onderdeel van het zenuwstelsel, een belangrijk onderdeel van ons lichaam. Het is niet één orgaan, zoals het hart of de maag, maar bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. De zenuwen zitten overal in je lijf. Ze zorgen voor de aanvoer van prikkels van binnen en buiten en voor de uitvoering van opdrachten. Ze worden het perifere zenuwstelsel genoemd. De hersenen en het ruggenmerg vormen het centrale zenuwstelsel en daarvan vormen de hersenen weer het belangrijkste onderdeel. 'Gebruik toch eens je hersens,' krijg je misschien wel eens te horen. Door deze opdracht krijg je een eerste indruk van dit belangrijke orgaan.
Als je deze opdracht interessant vindt, kun je daarna ook nog aan deel 2 ervan werken.

Voorproefje

Zie hier twee vragen uit de opgave: Smaakt dat naar meer?

Niet iedereen heeft een even groot hoofd en zo verschilt ook de omvang van je hersenen. Ben je slimmer als je grotere hersenen hebt?

Hoe zit het eigenlijk met de grootte van hersenen bij dieren? Welke dieren staan wat het gewicht betreft het dichtst bij de mens?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Deze opdracht is gemaakt door prof. dr. Ype Elgersma van het Erasmus MC in Rotterdam, samen met TOP-lerares Angelique Remmers.

Onze organen: de hersenen deel 1