voorproefje

Immigranten

Op verzoek van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam schreven twee hoogleraren het rapport 'De staat van Integratie'. Ze analyseerden op basis van bestaande gegevens hoe het in deze steden met immigranten en hun nakomelingen gaat. Hoe weten ze een plaats te vinden in onze samenleving?

In deze opdracht staan vragen over immigranten in beide steden die op het rapport zijn gebaseerd. Dat zul je dus bij de hand moeten hebben. 'De staat van de integratie' kun je op het internet lezen en ook downloaden. In de opdracht staat een link die je kunt aanklikken.

Voorproefje

Vraag 1: Geef aan wie door de overheid allochtoon of autochtoon wordt genoemd:

  1. De vader van Gabriëlle is in Duitsland geboren en haar moeder in Nederland en Gabriëlle zelf in ons land. Wat is Gabriëlle?
  2. De ouders van Kemal zijn kinderen van Turken. Ze zijn allebei in Nederland geboren. Kemal kwam ter wereld toen zijn ouders bij familie op vakantie waren in Turkije. Wat is Kemal?
  3. Omar is de vader van Kemal. Zoals gezegd werd hij in Nederland geboren nadat zijn Turkse ouders hiernaartoe waren gekomen. Wat is Omar?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Immigranten