voorproefje

Als je ergens bang voor bent

Je kunt op verschillende manier geëmotioneerd raken. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je iets engs overkomt of als je je in een gevaarlijke situatie bevindt. Dan slaat de angst toe.

Over angst en als je ergens bang voor bent gaat deze opdracht. Soms zijn mensen ook bang om iets waarover andere mensen hun schouders ophalen. Wat kun je daar tegen doen? Dat zit ook in deze opdracht.

Voorproefje

De mens is een ingewikkeld wezen. We kunnen niet alleen denken, maar we zijn ook gevoelig voor allerlei stemmingen. We raken vaak gespannen, opgewonden of nerveus en dan reageren we niet altijd even verstandig maar vooral emotioneel.

Vraag 6 : In heel veel gevallen is het begrijpelijk dat iemand angstig is, maar er is ook een vorm van angst die in wezen ongegrond is. Mensen zijn dan bang in situaties waarin de meeste andere mensen totaal geen gevaar zien. Deze vorm van angst wordt met een speciale term aangeduid. Hoe luidt die term?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Met dank ook aan de TOP-leraren Eline Neisingh en Kimberly Schelle.

Als je ergens bang voor bent