voorproefje

Zwaartekracht

De aarde voelt zo stabiel aan omdat één enkele kracht hem bij elkaar houdt. De zwaartekracht. Hierdoor kunnen we lopen over straat en slapen in een bed. Als er geen zwaartekracht was, zouden we zweven. Voor ons op aarde is die kracht heel vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat je snel denkt dat die kracht overal in het heelal hetzelfde is. Maar dat is dus niet zo.

Bij de zwaarte uit zwaartekracht denk je al snel aan het gewicht van onze planeet, de aarde. Natuurkundigen gebruiken hiervoor het woord massa. Onze aarde zelf heeft een heel grote massa en zo een aanzienlijke zwaartekracht.

In deze opdracht krijg je een indruk van wat het effect van de zwaartekracht is. Je zult zien dat je moet rekenen met hulp van formules. 

Voorproefje

Vraag 2

Als je iets uit je handen laat vallen of uit de lucht komt vallen is de zwaartekracht (g) niet de enige kracht die van invloed is op de snelheid waarmee het voorwerp de grond raakt.  Noem twee andere zaken die hierbij ook een rol spelen.

De zwaartekracht bepaalt dat wij op de grond blijven en bepaalt ook hoe hoog je kunt springen en hoe vlug iets weer naar beneden komt.  Als je weet hoe lang het duurde voordat iets de grond raakt, kun je met de volgende formule berekenen vanaf welke hoogte het voorwerp viel:

afstand tot de grond = 0,5 × valversnelling × kwadraat van de tijd

(afstand in meters en tijd in seconden)

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Deze opdracht is gemaakt door Lex Hoefsloot en Nico de Mooij, studenten van het Honors Program van de TU Eindhoven.

Zwaartekracht