voorproefje

Architect Bouwtechnisch

Een architect moet veel weten van materialen. Hoeveel kan een balk dragen? Wat isoleert het beste? En ook in welke verhoudingen je diverse materialen moet combineren. In deze vervolgopdracht over het werk van de architect gaat het over dit soort zaken. En je moet natuurlijk ook een technische tekening kunnen lezen. Deze opdracht sluit aan op Architect Stedenbouwkundig. Die moet je eerst maken, voordat je aan deze begint.

Voorproefje

VRAAG 1 – De hieronderstaande doorsnede is getekend op schaal. Dit houdt in dat een lijn op papier zoveel keer kleiner is dan in het echt. De schaal van de doorsnede is 1:200 (spreek uit: één op tweehonderd). Dit betekent dat één millimeter op papier in het echt 200 mm is. Meet nu met een liniaal de overspanning van het atrium in millimeters: dat is dat gedeelte van het gebouw dat een muurafwerking van hout heeft. Op de doorsnede is dat goed te zien.

Wat is lengte van de overspanning in meters in het echt? Geef in je antwoord ook aan hoeveel millimeter je hebt gemeten.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Architect Bouwtechnisch