voorproefje

Architect Stedenbouwkundig

Een architect moet niet alleen een fraai en nuttig gebouw ontwerpen. Zijn idee moet ook passen in de omgeving waar het wordt neergezet. Dat heet de stedenbouwkundige kant van het vak van architect. De eerste van 2 opdrachten over de architect begint hiermee. Daarna volgt een opdracht over de meer bouwtechnische kant. Deze 1e opdracht doet vooral ook een beroep op ruimtelijk denken. Hoe ziet een gebouw eruit vanuit verschillende posities bekeken?

Voorproefje

Hieronder zie je een plaatje van het gebouw dat we zullen behandelen. In dit gebouw zitten twee basisscholen, een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf.

Vraag 3

Op de volgende pagina zie je de plattegrond van de begane grond van het gebouw. Hiervan is een deel vergroot weergegeven. Dit is de rechthoek die met een soort stippellijn is gemarkeerd. Deze rechthoek zie je dus eronder in het groot. Als je goed naar de tekening kijkt, zul je zien dat er veel symbolen of wel pictogrammen worden gebruikt om de diverse kenmerken van het gebouw aan te duiden. In de tabel onder de plattegrond staan verschillende pictogrammen. Jouw taak is om te geven wat ermee wordt bedoeld. Staat het pictogram bijvoorbeeld voor een raam of voor een deur?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Met dank aan Reinier Kok, Léon Tonnaer en Anna Vanderveen, studenten van het Honors Program van de TU Eindhoven.

Architect Stedenbouwkundig