voorproefje

Spaceshuttle

Met de spaceshuttle (ruimteveer) maakte men bevoorradingstrips naar het ruimtestation of lanceerde men er satellieten mee de ruimte in. Hoe kreeg je dat voertuig eigenlijk de lucht in? In deze opdracht leer je meer over brandstofverbruik, snelheid en bouw van een ruimteveer.

Voorproefje

Vraag 1: Brandstofverbruik

Om te beginnen kijken we naar het verbruik van de motoren van de spaceshuttle. Er zijn twee soorten motoren. De eerste zijn de drie achterin de spaceshuttle zelf. Die motoren werken op vloeibare brandstof die in de grote bruinrode brandstoftank zit. De andere motoren zijn de twee hulpraketten die aan de zijkant van het geheel vastzitten. Nu gaat het alleen om de eerste motoren, dus van spaceshuttle zelf. Deze drie motoren verbruiken samen 700 000 kilo brandstof. Dat komt overeen met 2 miljoen liter. (In de spaceshuttle zitten ook nog twee kleine motoren om het toestel bestuurbaar te maken in de ruimte en om af te remmen bij terugkeer naar de aarde. In deze opdracht laten we deze motoren buiten beschouwing.)

A. De brandstoftank is in 8 minuten en 20 seconden leeg. Hoeveel liter wordt er dan elke seconde verbruikt?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Met dank aan Wing-Hin Wong en Rens Verhees, studenten van het Honors Program van de TU Eindhoven.