voorproefje

Rekenen bij de Maya-indianen

In de middeleeuwen regeerden de Maya Indianen in Mexico en Midden-Amerika. Het was een hoog ontwikkeld volk dat ook een eigen manier van rekenen had met een eigen getalstelsel. In deze opdracht wordt hun manier van rekenen met onze manier vergeleken. Je leert nu rekenen als een Maya. Rekenen is eigenlijk niets anders dan 'goochelen' met symbolen. Later in de wiskunde kom je nog veel meer symbolen tegen.

Voorproefje

Zie hier de Maya-getallen van 0 tot en met 19. De Maya's rekenden met een 20-tallig stelsel en ze schreven de getallen ook nog eens verticaal in plaats van horizontaal. In de opdracht krijg je dat verder uitgelegd. En dan volgen er diverse rekenvragen, bijvoorbeeld hoe je de uitkomst van onze 17 + 3 op de manier van de Maya's noteert.

Tot slot is er ook nog een bonusvraag:


Vraag 6 (Bonusvraag): Schrijf het jaar dat Columbus Amerika ontdekte in de Maya-notatie.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Rekenen bij de Maya-indianen