voorproefje

Het is een heel gepuzzel

De psychologie bestudeert onder meer hoe mensen leren, zaken onthouden, dingen verzinnen en hoe mensen nadenken. Dat wordt cognitieve psychologie genoemd. Mensen krijgen dan allerlei vraagstukken voorgelegd. Het lijkt vaak verdacht veel op gepuzzel, vandaar ook de benaming van deze opdracht.

Logica, kansberekening en 'als-dan'-redeneringen spelen in de 5 deelopdrachten een belangrijke rol. Dit is een pittige opdracht en vooral geschikt voor leerlingen met een scherp brein. Dus voor jullie allemaal eigenlijk.

Voorproefje

Vraag 4

Alfametica is een term die gebruikt wordt voor iets dat je ook woordrekenen kunt noemen of woordsommen. Hieronder zie je een voorbeeld. De verschillende letters staan voor een cijfer van nul (0) tot en met negen (9). Bij elke verschillende letter hoort een ander cijfer. Jouw taak is om elke letter door het juiste cijfer te vervangen en zo de optelling kloppend te maken. Er is maar 1 antwoord mogelijk.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Dit is een van de opdrachten die door De Digitale Topschool zelf zijn gemaakt.

Het is een heel gepuzzel