voorproefje

Advocaat 2: Erfenis

Als mensen overlijden, laten ze vaak bezittingen na. Er is dan dus een erfenis en die moet dan worden verdeeld onder de erfgenamen. Normaal gesproken loopt dat via een notaris, maar bij ruzies komt er ook wel een advocaat aan te pas. In deze opdracht leer je eerste stappen die gelden bij het erfrecht. Wie heeft recht op de nalatenschap?

Voorproefje

Wat het erfrecht betreft, zijn er kort gezegd vier groepen personen die iets kunnen
erven, parentelen genoemd:
1. De eerste parentele bestaat uit: echtgenoot en kinderen;

Als je wilt nagaan wie er recht heeft op de erfenis, moet je bij de eerste parentele
beginnen.

De vragen van deze opdracht schilderen sombere situaties. Er gaan steeds mensen dood en
niet van ouderdom. Zo is er Inge die is getrouwd met Maarten. Samen hebben zij drie kinderen: Mitchell, Felicia en
Patrick. Inge weet dat zij vanwege een ernstige ziekte niet lang meer te leven heeft en wil
graag weten wie er iets van haar erven als zij geen testament opstelt.

Vraag: Wie erft er? En waarom?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Advocaat 2: Erfenis