voorproefje

Belastingen

Hoe zit het eigenlijk met Belastingen? Waarom moeten wie die betalen en wat gebeurt er mee? Welke soorten belastingen bestaan er? Dat zijn zaken die in deze opgave worden behandeld. Dan ben je voorbereid als de bekende blauwe envelop in de bus valt.

Voorproefje

Ongeveer tien miljoen Nederlanders vullen elk jaar een belastingbiljet voor de inkomstenbelasting in. Dat kan op papier, maar ook digitaal via de computer. In beide gevallen moet de aangifte voor 1 april bij de Belastingdienst worden ingeleverd. Probeer eens zo’n biljet te pakken te krijgen of zoek op hoe het eruit ziet. De belastingplichtige moet aangeven welke inkomsten hij heeft gehad in het jaar daarvoor (in 2010 dus over 2009) en welke aftrekposten hij kan benutten.

Vraag 6

Wat is een aftrekpost? Geef één of meer voorbeelden.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Belastingen