voorproefje

Stille getuigen 1

Sporenonderzoek bij misdrijven is belangrijk om de daders te kunnen grijpen. Men noemt dat technisch rechercheren of forensisch speurwerk. Sporen worden ook “stille getuigen” genoemd.

In deze opdracht ben jij zelf rechercheur dan wel forensisch onderzoeker. Je zult ervaren dat goed kijken een eerste vereiste is en dat je als onderzoeker over veel kennis uit de natuurkunde en de scheikunde moet beschikken.

Voorproefje

Bij een bankier is ingebroken. De daders waren op goudstaven uit. Blijkbaar zijn ze gestoord, want een goudstaaf ligt op de vloer voor een opengebroken kluis.

De staaf wordt naar het forensisch laboratorium gebracht. Daar ontdekken de onderzoekers dat de buitenkant gemaakt is van echt goud. Ze hebben vervolgens bepaald dat er precies 421 gram goud aanwezig is in de staaf. De binnenkant is echter gemaakt van een ander metaal, maar ze hebben nog geen tijd gehad om te bepalen welk metaal dit is. Kun jij hen helpen?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Stille getuigen 1