voorproefje

Broeikasgas

Er is veel te doen over broeikasgassen waardoor de Aarde gevaarlijk zou opwarmen. Waar komen die gassen eigenlijk vandaan en wat doe je eraan? En wat is hun samenstelling? Lees en reken mee in deze scheikundige opdracht over broeikasgas en brandstof.

Voorproefje

Elke stof bestaat uit een aantal elementen. Ieder element heeft zijn eigen symbool. Zo is het symbool voor zuurstof O en voor koolstof C. Koolstofdioxide bestaat uit 1
element koolstof en 2 elementen zuurstof, de chemische formule voor koolstofdioxide is dan CO2. Koolstofdioxide is een broeikasgas en is daardoor slecht voor het milieu. Er worden allerlei manieren gezocht om de uitstoot van CO2 te verlagen.

Vraag 4: Bedenk/zoek 3 manieren om de uitstoot van CO2 in de atmosfeer te verminderen.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Deze opdracht is gemaakt door ir. Christa Ros van TU Delft Chemical Engineering Department.

Broeikasgas