voorproefje

Aardrijkskunde 2

Dit is een tweede opgave uit een serie Aardrijkskundevragen voor het vroegere toelatingsexamen middelbare school.

Voorproefje

Een opdrachten over Aardrijkskunde betekent meestal vragen over topografie (maar dus niet alleen die). Zie hieronder 2 voorbeelden van deelvragen topografie uit deze opdracht. Indertijd moest je die zaken gewoon uit je hoofd weten. Jij kunt natuurlijk nu de atlas erbij pakken om te beginnen.

b. Op welke gebergten ontspringen: de Rijn, de Donau, de Amazone en de Missouri?

d. Hoe heet de havenstad die dicht bij de Japanse hoofdstad ligt?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Aardrijkskunde 2