voorproefje

Rekenen 3

Dit is de derde (en laatste) opdracht uit een serie rekenopgaven voor het vroegere toelatingsexamen.

Voorproefje

Vraag 2: Meneer Kapitalist heeft f. 2500,-. Hiervan geeft hij 16% uit. Vervolgens 1/7 deel van de rest en tenslotte nog 331/3% van wat er dan nog overblijft. Het geld dat hij nu nog overhoudt, zet hij op een bank. Na 3½ maand haalt hij zijn geld, vermeerderd met de rente (= f 14,-) er weer af. Hoe groot was dat bedrag en tegen hoeveel % heeft het geld uitgestaan?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School aanmelden

Over de auteur

De opgaven voor de toelatingsexamen werden door scholen zelf bedacht. later werden ze gebundeld om leerlingen op het examen te kunnen voorbereiden. Zie hier een voorbeeld van zo'n bundel.