voorproefje

Rekenen 3

Dit is de derde (en laatste) opdracht uit een serie rekenopgaven voor het vroegere toelatingsexamen van de middelbare school. Ben jij benieuwd of je al zou worden toegelaten?

Voorproefje

Vraag 2: Meneer Kapitalist heeft € 2500,-. Hiervan geeft hij 16% uit aan een nieuwe laptop. Vervolgens ⅐ deel van de rest aan een nieuwe fiets en tenslotte nog 33⅓ % van wat er dan nog overblijft aan een nieuw spelletje.

Het geld dat hij nu nog overhoudt, zet hij op een bank. Na 3½ maand haalt hij zijn geld, plus de rente van € 14,-, er weer af. Hoeveel geld heeft hij nu? Hoeveel procent rente heeft hij van de bank gekregen? 

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

De opgaven voor de toelatingsexamen werden door scholen zelf bedacht. later werden ze gebundeld om leerlingen op het examen te kunnen voorbereiden. Zie hier een voorbeeld van zo'n bundel.

Rekenen 3