voorproefje

Rekenen 2

Dit is de tweede opdracht uit een serie van 3 rekenopgaven voor het vroegere toelatingsexamen.

In de tijd van deze opgaven was er nog geen euro, maar was de gulden het betaalmiddel. Deze opdracht bevat 9 sommen.

Voorproefje

Vraag 8. Een tank, lang 7 meter, breed 4 meter, hoog 3 meter is voor 2/3 gevuld met benzine. Het S.G. (ook aangeduid met 'Dichtheid') van benzine is 0,8 gram per kubieke cm (g/cm3). Hoe zwaar weegt die benzine?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Rekenen 2