voorproefje

Geschiedenis 1

Deze opdracht maakt deel uit van een serie, samengesteld uit vragen voor de vroegere toelatingsexamens voor de middelbare school. Dit is de eerste van 3 Geschiedenis-opgaven.

Voorproefje

Vul de ontbrekende woorden in.

In het jaar ..... deed Karel V afstand van de regering. Deze plechtige gebeurtenis vond plaats in de stad ..... . Als Heer der Nederlanden werd hij opgevolgd door zijn zoon ..... , die ook koning van ..... werd. Deze voelde zich in de Nederlanden niet thuis en daarom vertrok hij in 1559 naar ..... . Zijn zuster ..... werd landvoogdes. Haar voornaamste raadgever werd ..... , die bij de Nederlanders spoedig erg gehaat was.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Geschiedenis 1