voorproefje

Aardrijkskunde 1

Deze opdracht maakt deel uit van een serie, samengesteld uit vragen voor de vroegere toelatingsexamens voor de middelbare school. Dit is de eerste van 3 Aardrijkskunde-opgaven

Voorproefje

Vraag 4

Vul de ontbrekende woorden in.

De Rijn ontspringt in .....land op het gebergte de ..... Hij stroomt vervolgens door het ....meer naar de plaats ...., waar een grote waterval is. Pas bij .... is hij bevaarbaar. In de .... Laagvlakte vormt de Rijn de grens tussen .... en .... Links ligt dan het gebergte ...., rechts het gebergte .... Van .... tot .... stroomt de Rijn door het Leisteengebergte. Verder stroomafwaarts ligt een belangrijk industriegebied, het ....gebied. Hier waren veel .... en ....fabrieken b.v. in ...., .... en .... Bij .... komt de Rijn in ons land. Enkele kilometers verder, bij ...., splitst hij zich in .... en .... Nog verder stroomafwaarts splitst de .... zich af. Bij .... gaat de Rijn over in .... De mond van de rivier heet ...

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Aardrijkskunde 1