voorproefje

Advocaat 1 Schade deel 2

Hier vind je deel 2 van de opgave over het werk van een advocaat (schade en aansprakelijkheid)

Voorproefje

In deel 1 van deze opdracht kreeg je uitgelegd wat een onrechtmatige daad is. Dan breng je, kort gezegd, door je handelen schade toe aan een andere. Maar voordat het duidelijk is dat jou schuld treft en dat je de schade moet vergoeden, moet er aan diverse voorwaarden zijn voldaan. In deel 1 was de vraag of onze studente Anne inderdaad zich onrechtmatig had gedragen. Nu volgen er nog meer vragen over deze casus. Maar eerst geven we je nog opnieuw de definitie uit het wetboek en ook de casus (zaak).

Je moet schadevergoeding betalen als dat in de wet staat (bijvoorbeeld: ouders moeten schade betalen als hun kinderen iets kapot maken, dat staat zo in de wet), of als de in het verkeer geldende opvattingen dat bepalen. Hierbij moet je niet denken aan verkeer in de vorm van auto’s en fietsers, maar aan in het dagelijkse leven geldende opvattingen. Als het gewoon zo hoort dus.

Vraag 2

Is er in onze casus sprake van toerekenbaarheid? Zo ja, aan wie is de eventuele schade toe te rekenen, en waarom? Zo nee, waarom niet?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Advocaat 1 Schade deel 2