voorproefje

Advocaat 1 Schade deel 1

Recht en regels vormen het dagelijkse werk van een advocaat. Zie hier een opgave over schade en aansprakelijkheid. Deze opdracht bestaat uit twee delen. Dit is deel 1. Over het werk van de advocaat en het recht zijn er ook nog de opdrachten Advocaat 2 en Advocaat 3.

Voorproefje

Anne, een studente geneeskunde van 20 jaar, heeft zich verslapen. Ze springt op haar fietst en racet er vandoor. Ze slaat de hoek om, de gracht op en plotseling moet ze
remmen voor een eend die de weg over schiet. Zonder om zich heen te kijken, draait ze het stuur naar rechts. Daarbij raakt ze de spiegel van de auto van Paul die daar
geparkeerd staat. Schade!

De wet zegt onder meer:
Artikel 6:162 BW Lid 1. ‘Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.’

Is Anne aansprakelijk? Daarover gaat de opdracht. Er zitten meerdere kanten aan deze zaak. De vragen hierover (en de toelichting) vind je in de vervolgopdracht Advocaat 1 Schade deel 2.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Advocaat 1 Schade deel 1