voorproefje

Rekenen 1

Dit is een opdracht uit een serie die is gebaseerd op het vroegere toelatingsexamen voor de middelbare school en het gymnasium. In die tijd werd je geëxamineerd over rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis. Hier vind je een Rekenopgave. Er is ook nog Rekenen-2 en Rekenen-3.

Voorproefje

De opdracht bestaat uit 7 sommen/berekeningen. De moeilijkheidsgraad neemt niet toe bij de latere opgaven. Misschien is vraag 1 wel het pittigst. Zie hier de laatste vraag. Makkie??

Vraag 7: Van een deling is het deelgetal (de teller) 601, het quotiënt (antwoord) 20 en de rest 21. Bereken de deler (noemer).

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Rekenen 1