voorproefje

Zonne-energie 2

Dit is de 2e opdracht over varen met een zonneboot uit een samenhangende serie van 3. Nu gaat het over de vraag hoe lang je bij bepaalde weersomstandigheden kunt varen en welke strategie hiervoor het beste werkt. Zie ook Zonne-energie 1. Je moet eerst opdracht nr. 1 maken, voordat je aan deze begint.

Voorproefje

Opgave 1

a) De vermogenscapaciteit van de accu is 1,2 kWu. Hoeveel minuten kan de boot varen met 6 m/s bij zwaar bewolkt weer waarbij de accu dus helemaal niet opgeladen wordt? De accu kun je niet helemaal leegvaren. Bij een restcapaciteit van 20% houdt het op en kun je niet verder. Gebruik voor het vermogen dat nodig is, het antwoord op vraag 2b uit deel 1 van deze serie opgaven over Zonne-energie.

b) Beantwoord vraag 1a nog een keer, maar nu moet je aannemen dat het benodigd motorvermogen 3 kW bedraagt.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Ontwerp prof. dr. ir. Tom van Terwisga.

Zonne-energie 2