voorproefje

Biologie 3: Bekend met de reducent

Biologie is overal om je heen. In de natuur gebeurt veel meer dan je kan zien. Deze serie opdrachten gaat over levende wezens, of ‘organismen’, in de natuur, waarbij we specifiek gaan kijken naar producenten, consumenten en reducenten. Deze opdracht gaat alleen over reducenten: bacteriën en schimmels. Hoe recyclet de natuur? Wat doet een stikstofketen? Hoe bescherm je je eten tegen bacteriën en schimmels en waarom moeten we met sommige bacteriën en schimmels juist heel blij zijn? En hebben paddenstoelen echt wat met padden en stoelen te maken? 

Deze opdracht is gemaakt door Topleraar Marie-Christine van de Glind

Voorproefje

Sommige schimmels kun je dus eten, maar een flink aantal schimmels kom je juist liever niet tegen op je eten, net als bacteriën. Gelukkig zijn er een aantal manieren om ervoor te zorgen dat schimmels en bacteriën geen vat krijgen op je voedsel waardoor het gaat rotten en schimmelen. Dat heet conserveren.

Noem 3 manieren waarop voedsel wordt geconserveerd.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Marie-Christine van de Glind en Marion I. van den Heuvel

Biologie 3: Bekend met de reducent