voorproefje

Zonne-energie 1

Transport met gebruik van elektra in plaats van aardolie wordt steeds belangrijker, vooral als die energie duurzaam kan worden opgewekt. Zo zijn er wedstrijden met zonneboten. Zie hier de eerste opdracht uit een serie van 3. Het begint met snelheid en vermogen.

Voorproefje

Hoe werkt de zonneboot? De zonnepanelen wekken elektrische energie op, deze wordt opgeslagen in een accu die onder in de boot staat. De opgeslagen elektrische energie wordt vervolgens doorgegeven aan een elektromotor die onder de boot hangt.

Hoe lang doet de boot over een afstand van 4 kilometer als deze de eerste 500 meter 5 km/uur vaart, daarna 15 km/uur vaart en de laatste 3 kilometer een snelheid heeft van 22 km/uur?
Wat was de gemiddelde snelheid van de boot?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Ontwerp prof. dr. ir. Tom van Terwisga.

Zonne-energie 1