voorproefje

Magische vierkanten

Dankzij een Chinese legende over een bijzondere schildpad zijn deze wiskundige vierkanten ontstaan. Tegenwoordig zijn ze bij ons vooral bekend van bijvoorbeeld de Sudoku puzzels. In de opdracht leggen we uit hoe deze vierkanten werken en hoe je zelf zo een vierkant kunt maken. Hoofdrekenaars klaar? Puzzelen maar!

Deze opdracht is gemaakt door Topleraar Esther Janssen

Voorproefje

Een magisch vierkant is een vierkant waar de som van de getallen in elke rij, kolom en diagonaal hetzelfde is. Deze som wordt de magische som genoemd. 

Magische vierkanten zijn dus al duizenden jaren oud en er werd lang gedacht dat deze vierkanten magische krachten hadden. In India wordt het magische vierkant nu nog gebruikt om vermiste personen terug te vinden: het vierkant wordt daar aan een boom gehangen in de hoop dat de vermiste persoon weer naar huis komt.

Is het volgende vierkant een magisch vierkant? Zo ja, geef dan de magische som.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Magische vierkanten