voorproefje

Chemie: De weg naar plastic

Om plastic te maken heb je propeen nodig. Het probleem is dat dit verontreinigd is met propaan (een bijna gelijknamige stof). In deze opdracht moet je met hulp van destillatie deze twee stoffen van elkaar scheiden.

Voorproefje

Het scheiden van propeen en propaan is een belangrijk industrieel proces. Propeen is de grondstof voor het plastic polypropeen (PP), dat bijvoorbeeld wordt gebruikt in shampooflessen en vele auto-onderdelen. Propeen moet zuiver genoeg zijn voordat je er polypropeen van kunt maken. Het is echter moeilijk om zuiver propeen uit aardolie te verkrijgen zonder verontreiniging met propaan. Dat komt omdat propeen en propaan chemisch sterk op elkaar lijken.

Vraag 1: Geef de chemische formules en de structuurformules van propaan en propeen. Wat is in chemische termen het verschil tussen propaan en propeen?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Maaike Kroon

Deze opdracht is opgesteld door prof. dr. ir. Maaike Kroon. Ze is hoogleraar scheidingstechnologie aan de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven. Door haar benoeming op 16 december 2010 was ze de jongste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Maaike Kroon is sinds 2012 lid van De Jonge Akademie van de KNAW.

Profielpagina TU/e

Chemie: De weg naar plastic