voorproefje

De bezetting van Nederland


Nederland is een vrij en onafhankelijk land. Dat was niet altijd het geval
We hebben ook onder buitenlandse machthebbers moeten leven.
Nederland was in dat geval 'bezet'. Bij die term denken we meestal aan
de Duitse tijd, maar in de vaderlandse geschiedenis is er ook sprake van
een Spaanse en een Franse tijd. Over die drie periodes gaat deze
opdracht. Wat overkomt je in zo'n geval als land? En wat moet je als
burger doen in zo'n toestand?

Voorproefje

Tijdens een bezetting staan vooral ambtenaren onder zware druk. Moeten ze meewerken aan het heersende gezag ook al gaat dat in tegen hun principes of tegen hun ambtseed? Vooral in de Duitse tijd speelde dat. Dat heeft geleid tot een uitdrukking die in figuurlijke zin nog steeds wordt gebruikt.

Wat wordt bedoeld met de uitdrukking 'burgemeester in oorlogstijd'?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Voortbouwend op een suggestie van professor Doeko Bosscher

De bezetting van Nederland