voorproefje

Meneer Rijkaard wordt vermogensbeheerder

In de opdracht 'Zou je je geld op de Beurs willen vastzetten' werd een meneer Rijkaard geïntroduceerd die op zoek is naar een aantrekkelijk rendement (winst zou je ook kunnen zeggen) op zijn vermogen. De opdracht eindigt met de verzuchting dat hij misschien maar zelf bij een bank moet gaan werken als vermogensbeheerder als hij op jacht is naar het grote geld. In deze opdracht gaat het over het werk van dit soort bankiers.

Voorproefje

Een vermogensbeheerder biedt zijn cliënten allerlei beleggingsvormen aan om geld in te steken. Dat kunnen aandelen zijn, maar ook obligaties, onroerend goed, grondstoffen, valuta's en meer. Deze opdracht beperkt zich tot aandelen, ook wel effecten genoemd.

Aandelen zijn waardepapieren die aanduiden dat je voor een stukje de eigenaar bent van het bedrijf dat de aandelen uitgeeft. Op een aandeel kan het bedrijf een deel van de winst aan je uitkeren. Dat heet dividend. Een aandeel kan ook meer waard worden in de loop van de tijd als het goed gaat met het bedrijf. Het kan ook minder waard worden. De schommelingen in de waarde hoeven niet altijd aan het bedrijf zelf te liggen, maar kunnen ook door allerlei omstandigheden worden veroorzaakt. De vermogensbeheerder doet zijn best om aandelen te vinden die kans geven op een goede opbrengst. Hij moet dus goed op de hoogte zijn hoe een bedrijf draait. Voor de keuze van aandelen aarzelen vermogensbeheerders voortdurend tussen twee benaderingen. Dat is de keuze tussen groeiaandelen en waardeaandelen.

Geef kort het verschil aan tussen groeiaandelen en waardeaandelen.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Deze opdracht is geïnspireerd door het profielwerkstuk Stock Trading Strategies van Catelijne Ribbink en David Bolink van Het Amsterdams Lyceum.

Meneer Rijkaard wordt vermogensbeheerder