voorproefje

'Strips' uit vroegere tijden

In de zeventiende eeuw bestonden er ook al boeken met plaatjes en teksten. Dat heetten toen nog geen stripboeken, maar embleemboeken. Lees hierover en probeer zelf voorbeelden te bedenken.

Voorproefje

Opdracht 3: Vissenjacht

Het volgende gedichtje komt uit een embleem van Hooft:

Er schuilt bedrog

Met lokaas wordt een vis bedrogen, snel en wreed. Cupido lokt zo de mens: hij neemt hem beet.

Maak zelf een plaatje/tekening bij dit gedichtje. Zorg dat je tekening goed aansluit op de tekst.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Dr. Feike Dietz

Dr. Feike Dietz MA (1984) is docent-onderzoeker Vroegmoderne letterkunde bij de opleiding Nederlands van de Universiteit Utrecht. Zij verzorgt onderwijs bij de afdeling Vroegmoderne Nederlandse letterkunde en de opleiding Taal- en Cultuurstudies. Van 2007 tot 2011 werkte zij aan een proefschrift over de interconfessionele uitwisseling van geïllustreerde religieuze literatuur in de vroegmoderne Republiek. Het onderzoek resulteerde in diverse artikelen; haar boek Literaire levensaders. Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek verscheen in het voorjaar van 2012 bij uitgeverij Verloren. Op dit moment richt haar onderzoek zich op de relatie tussen vroegmoderne letterkunde en de productie van kennis: hoe hielpen multimediale kinder- en schoolboeken jonge lezers om vaardig te worden met (visuele, tekstuele) media en de informatie die daarin overgedragen werd?

'Strips' uit vroegere tijden