voorproefje

Duitse luchtballonnen

Lange tijd waren er twee Duitslanden. Je had Duitsland dat aan ons land grensde en dat we West-Duitsland noemden. En als je daar doorheen reisde, kwam je in een ander Duitsland. Dat land noemden we Oost-Duitsland. Die twee Duitslanden stonden vijandig tegenover elkaar. De kans dat ze met elkaar in oorlog zouden raken, was niet denkbeeldig. Nu is er nog maar één Duitsland en is alles vrediger. In deze opdracht kijken we terug op de twee Duitslanden, maar we kijken ook naar Duitsland in het algemeen.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Duitse luchtballonnen