voorproefje

Een goed werkend parlement

Een regering vormen in ons land is vaak een moeizaam proces Wij kennen bij ons geen meerderheidspartij, zodat samenwerking tussen partijen noodzakelijk is. Dat bleek wel weer eens na de Tweede-Kamerverkiezingen van 2017. Om een regering te vormen die de steun heeft van een meerderheid in de Kamer, waren minimaal vier partijen nodig met nogal uiteenlopende belangen. Het hing samen met de veelheid van vooral kleinere partijen die in de Kamer zitten.

In deze opdracht bekijk je vier mogelijke veranderingen in de verkiezingen die je voor de Tweede Kamer zou kunnen hanteren. Lossen die het probleem van de regeringsvorming beter op dan de huidige aanpak? Daarover willen we je mening horen en je moet ook berekenen hoe de samenstelling van de Tweede Kamer eventueel anders zou zijn. 

Voorproefje

De Tweede Kamer heeft sinds 1956 150 zetels. Voor die tijd waren het er 100. In 1956 waren er ca. 11 miljoen Nederlanders. Nu zijn het er 17 miljoen. Misschien zou ons parlement dan ook moeten groeien. In de EU heeft Nederland zo'n beetje de kleinste Tweede Kamer (Lagerhuis). Toch gaan er stemmen op om de Tweede Kamer terug te brengen naar 100 zetels. Hoe zou dat voor de bestaande zetelverdeling uitpakken? En voor de vorming van een meerderheid?

2. Aanpak 2

Vraag 4: Bereken het aantal zetels van alle zittende partijen in de Tweede Kamer als er maar 100 zetels te verdelen zouden zijn (in de opdracht staat een tabel met het aantal stemmen dat de partijen kregen)

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Dit is een van de opdrachten die door De Digitale Topschool zelf zijn gemaakt. 

Een goed werkend parlement