voorproefje

Kijk eens wat ik bedoel - 3

Deze opdracht is een vervolg op Kijk eens wat ik bedoel -1. Daarin staat de achtergrond van deze opdrachten beschreven. Maak daarom eerst aflevering nr. 1 als je dat nog niet deed.

Je krijgt opnieuw drie uitdrukkingen te lezen waarvan je moet zeggen wat ermee wordt bedoeld en vervolgens moet je de uitdrukking uitbeelden met een tekening. Hierbij mag je geen woorden gebruiken. Het gaat om uitdrukkingen waarin een dier voorkomt

Daarna moet je er zelf een bedenken over een dier en tekenen. Je TOP-leraar moet dan kijken of die erachter kan komen wat jij koos. Pak maar meteen potlood en papier.

Er is ook nog een andere opdracht. Daarin staan gezegdes met een lichaamsdeel.

Voorproefje

Vraag1:  Hieronder moet je:

- uitleggen wat de uitdrukking betekent

- een tekening inleveren.

2. Een wolf in schaapskleren.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Kijk eens wat ik bedoel - 3