voorproefje

So you want to be president of the USA?

Er is al een opdracht 'Amerikanistiek'. Zo heet ook een universitaire studie. In het Engels noemt men dat American Studies. Die studie gaat over de geschiedenis en de cultuur van de Verenigde Staten van Amerika, maar ook over de staatsinrichting van het kolossale land; Een onderdeel daarvan is het presidentschap. In deze tweede opdracht Amerikanistiek opdracht krijg je daarover allerlei vragen. Ligt het presidentschap voor iedereen open? En hoe zit het met de verkiezing voor het presidentschap?
De opdracht is in het Engels, het gaat ten slotte over de USA. Dat maakt hem extra uitdagend! De antwoorden mag je in het Nederlands geven.

Voorproefje

Let's look at some potential candidates

Question 5: Arnold Schwarzenegger is a famous movie star. Can he serve as president of the USA like former celebrity Ronald Reagan did?

Question 6: A Dutch businessman emigrated to the the USA and became a US citizen. Can he serve as president of the USA?

Question 7: Jonathan is the son of a Dutch couple. His parents stayed temporarily in the USA because of a university teaching appointment. Jonathan was born over there. Can he become the next president?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Dit is een van de opdrachten die door De Digitale Topschool zelf zijn bedacht. 

So you want to be president of the USA?