voorproefje

Nederlandse helden: vroeger en nu

Wat zijn helden? Meestal zijn dat personen die in moeilijke omstandigheden dapper gedrag hebben vertoond. Denk maar eens aan de zeehelden van vroeger of de verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Voor hen bestaat er zelfs sinds 1815 een speciale ridderorde: De Militaire Willemsorde voor daden van moed, beleid en trouw. Helden zijn dus personen van wie we vinden dat ze iets heel bijzonders hebben gedaan.

Tegenwoordig zijn we niet zo snel geneigd om iemand een held of heldin te noemen, maar noemen we iemand eerder een beroemdheid. Hedendaagse beroemdheden zijn meestal personen die bekend zijn van de televisie. Denk maar eens aan Justin Bieber of Adèle, of sporters als Dafne Schippers en Epke Zonderland. Je zou ze ook muziek- of sporthelden kunnen noemen.

In deze opdracht duiken we in de Nederlandse geschiedenis en kun je leren hoe we helden verheerlijkten. En je leert ook dat er nogal wat zegswijzen zijn over 'held'. Tot slot vragen we ook naar een persoonlijke held van jezelf.

Voorproefje

Michiel de Ruyter is een van onze heldenzonen. Een bewonderaar schiep het volgende vers over hem:

Dit is de Zeeleeuw, Hollands Mars,
Die leeft in het klinkend staalgeknars,
En het donderen der zeekartouwen.

Vraag 2b: Waarom wordt Michiel de Ruyter Hollands Mars genoemd?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Dr. Lotte Jensen bedacht deze opdracht. Ze is vicevoorzitter van De Jonge Akademie en als universitair hoofddocent historische Nederlandse letterkunde verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Nederlandse helden: vroeger en nu