voorproefje

Van wijsneus tot wijsgeer 4

Dit is de laatste opdracht (nr. 4) van een korte serie over filosofie. Om je gelijk aan te tonen moet je met geldige argumenten komen. Veel sprekers houden zich hier niet aan. Ze hanteren argumenten die we drogredenen noemen.  Die argumenten klinken vaak alsof ze correct zijn, maar ze zijn het dus niet. De sprekers die ze hanteren, krijgen liever gelijk dan dat ze gelijk hebben en proberen dat gelijk dus met valse argumenten te behalen.

In deze opdracht leer je enkele veelgebruikte drogredenen herkennen.

Voorproefje

Argumenten moeten relevant zijn (R). Ze snijden hout in de discussie. Ze moeten ook acceptabel zijn (A). Loze argumenten leiden alleen maar tot verwarring en misverstanden. En ze moeten voldoende zijn om tot een geldige conclusie te kunnen komen. Sufficiënt (S)  noem je dat.

Zie hier een voorbeeld van een tekst waarin een drogreden is verwerkt. In de opdracht moet je de tekst koppelen aan drogredenen die je uitgelegd hebt gekregen.

Tekst 5: Een verslag van een verkiezingsavond

"Als je naar deze kandidaat voor een plekje in het parlement luistert, dan zou je moeten geloven dat alles in ons land perfect wordt als je op hem stemt. Hij gaat zich voor 100% voor ons inzetten, zegt hij. Maar luister niet alleen naar wat hij zegt. Kijk ook eens goed naar hem. Zie je dat snelle pak van hem? Wat zal dat niet gekost hebben? En zo te zien gaat hij wekelijks naar de kapper. Hij doet denken aan een autoverkoper van wie ik ooit een occasion kocht. Van die auto zou ik volgens hem jarenlang plezier hebben. Na drie dagen stond ik er stil mee langs de weg. Het kostte me een vermogen aan reparaties. Maar stem gerust op hem als je in hem gelooft."

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Van wijsneus tot wijsgeer 4