voorproefje

Wetenschappelijk aangetoond

De wetenschap schrijdt voort en voort. Via Kennislink kun je goed volgen welke nieuwe ontdekkingen er op het brede gebied van de wetenschap (van alfa via bèta tot gamma) er steeds weer volgen. Over de bètawetenschappen publiceerden ze ook een Science Quiz.  In deze opdracht in een selectie gemaakt van vragen uit  vroegere afleveringen  van de Quiz. Het educatieve ontwerpbureau De Praktijk bedacht de opgaven die eigenlijk bedoeld waren voor de bovenbouw van havo/Vwo. Maar een topleerling van de basisschool moet ook achter de juiste antwoorden kunnen komen. En natuurlijk is er altijd je TOP-leraar om eventueel een hint te vragen.

Als je van Kijk, Quest of Discovery Channel houdt, is dit een prima opdracht voor je. Maar ook als je gewoon leergierig bent.

Voorproefje

Vraag 5. 'Oud worden?'

Het aantal Nederlanders van 100 jaar en ouder neemt toe. Daarbij valt het op dat er veel meer vrouwen dan mannen in die leeftijdsgroep zitten. De oudste inwoner van ons land is ook meestal een vrouw. Zo overleed bijvoorbeeld een van hen pas op 112-jarige leeftijd. Wat is de belangrijkste oorzaak dat er meer vrouwelijke 100-plussers zijn?

a. Dat weten we niet.

b. Het vrouwelijk lichaam werkt efficiënter.

c. Het Y-chromosoom is erg kwetsbaar.

d. Vrouwen drinken en roken minder en doen minder zwaar werk.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Wetenschappelijk aangetoond