voorproefje

Hardnekkige misvattingen

Feiten zijn feiten, zou je zeggen. Dat wil echter nog niet zeggen dat nieuwe inzichten meteen ook in brede zin geaccepteerd worden. Mensen houden vaak hardnekkig vast aan oude ideeën die dus niet meer geldig zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld doordat men dingen soms gewoon niet wil geloven, of doordat de waarheid ongemakkelijk is of slecht uitkomt.

In deze opdracht moet jij aan de hand van voorbeelden beargumenteren hoe het komt dat veel mensen vandaag de dag nog dingen geloven die niet waar zijn. Jij moet daarvoor dus een verklaring geven. Dat doet een beroep op je denkkracht en je verbeeldingsvermogen. Daar ben jij toch goed in?

Bij elke vraag krijg je een misvatting te lezen en krijg je een of twee bronnen aangeduid die daarover meer vertellen. Daarna moet je aanduiden hoe het echt zit, waar de misvatting vandaan komt en (het belangrijkste) hoe komt het dat de misvatting in stand blijft (of bleef) of juist hoe hij uit de wereld werd geholpen.

Voorproefje

Vraag 3
Misvatting: Stieren zijn aangetrokken tot een rode lap
http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/waarom-rent-een-stier-achtereen-rode-doek-aan

  1. Wat is in werkelijkheid de situatie?
  2. Waar komt de misvatting vandaan?
  3. Waarom gebruiken mensen toch nog steeds rode lappen?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Deze opdracht is gemaakt door TOP-leraar Marvyn Koning.

Hardnekkige misvattingen