voorproefje

Het bijbels Hebreeuws

Het Oude Testament als eerste deel van de bijbel, met onder meer het scheppingsverhaal, vormt een van de belangrijke bronnen van onze beschaving. Het werd grotendeels in het Hebreeuws geschreven. Deze taal werd lang geleden gesproken van ongeveer de twaalfde eeuw voor Christus tot de tweede eeuw voor Christus. Het is een onderdeel van de Semitische taalfamilie. Het Hebreeuws is zo verwant aan bijvoorbeeld het Arabisch en het Aramees. In het begin van de 20e eeuw is de taal nieuw leven ingeblazen. Het is de landstaal van Israël geworden, en wordt ook wel Ivriet genoemd.

In deze opdracht leer je hoe het Hebreeuws en het Nederlands van elkaar verschillen. En om je verder te oriënteren krijg je een paar oefeningen in het Hebreeuws.

Voorproefje

De schrijfwijze van het Hebreeuws verschilt nogal van die van het Nederlands. Het is om te beginnen een medeklinkerschrift. Dat houdt in dat de klinkers worden weggelaten en alleen de medeklinkers worden geschreven. 

Een tweede belangrijk verschil met het Nederlands is de schrijfrichting. Wij, en niet alleen wij, want voor veel andere landen geldt precies hetzelfde, wij lezen en schrijven van links naar rechts. In het Hebreeuws lees en schrijf je juist van rechts naar links.

Welk Nederlands woord zie je dan hier staan?

dnkskrdr

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Deze opdracht is gemaakt door TOP-leraar Marlon van Wijk.

Het bijbels Hebreeuws