voorproefje

Stel dat we van de zon en de wind gaan leven

Het gebruik van duurzame energie neemt steeds meer toe. In plaats van brandstof uit de grond te halen (zoals kolen en olie en gas) of atoomenergie te gebruiken, schakelen we over op zonne-energiecentrales en windmolens. Dat spaart het milieu. De zon blijft altijd schijnen en wind is er ook meestal. In deze opdracht gaan we ervan uit dat we compleet overschakelen op duurzame energie. Is dat te realiseren? En op welke termijn en tegen welke kosten zou dat lukken? Het gaat dan vooral over zonne-energie, maar aan het eind komt er ook een vraag over het slim gebruik van windenergie.

Voorproefje

Om in de toekomst alle energie voor de hele mensheid uit zonnecellen te halen hebben we een oppervlakte nodig van 500.000 km2.

Vraag 4

Om een indruk van grootte te krijgen, weet je welk West-Europees land ongeveer een dergelijk oppervlakte heeft? En hoe groot is circa de oppervlakte van Nederland?

Vraag 5

Een stuk Sahara bedekt met die genoemde lap zonnecellen, lijkt je dat een idioot idee of lijkt het je mogelijk? Hoe zou je elektriciteit uit die zonnecellen in de Sahara kunnen opslaan en/of vervoeren?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Deze opdracht werd oorspronkelijk bedacht door prof. dr. ir. Han Meijer van de Technische Universiteit Eindhoven als b├Ęta-opgave voor een finale van de Toptoets

Stel dat we van de zon en de wind gaan leven