voorproefje

Geheime boodschappen kraken

Er is al een opdracht die heet 'Het is een heel gepuzzel'. Daarin staat dat denken vaak vergeleken kan worden met puzzelen. Je moet iets veronderstellen en dan kijken of het klopt. Je moet een ingeving krijgen en die verder uitwerken. Maar je kunt niet alleen nadenken over hoe je iets oplost, maar ook hoe je iets verborgen kunt houden. Dan heb je het snel over codes en andere zaken. En hoe kraak je geheime boodschappen? Met veel denkkracht leer je in deze opdracht. De kunst is vaak verbanden te zien die ogenschijnlijk niet bestaan, maar er toch zijn. Ben jij zo'n denker die zaken doorziet?

Voorproefje

Opdracht 3
a. Je wilt niet bekend maken waar je naar toe gaat en zo heb je de plaats weggelaten in het rijtje dat je hier ziet. Waar ging je naar toe en op welke plek in de rij moet die plaats staan? En waarom speciaal op die plek?

STAVOREN, HINDELOOPEN, HARLINGEN, IJLST, DOKKUM, WORKUM, SLOTEN, LEEUWARDEN, BOLSWARD, SNEEK.

Opdracht 4
Corresponderen doe je natuurlijk met gebruik maken van geheimschrift. Je verwisselt dan bijvoorbeeld de letters van het alfabet. Wat eigenlijk een A is, noem je een B en zo verder. Om ontcijferen moeilijker te maken, kun voor de verwisseling een codewoord gebruiken dat alleen jij en de ontvanger van je boodschap kennen.
Dat gaat als volgt ....

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

De opdracht is door De Digitale Topschool bijna geheel ontleend aan een publiekspuzzel van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Geheime boodschappen kraken