voorproefje

Een mond om te praten

In deze tweede opdracht over het werk van de MKA-chirurg gaat vooral over de schisis, de Latijnse aanduiding van de hazenlip die in diverse vormen voorkomt. Die aangeboren beschadiging leidt tot spraakproblemen als hij niet wordt behandeld. Om goed te kunnen praten is een intacte mond en kaak noodzakelijk, naast ook andere zaken. Eerst komt zo in de opdracht de spraakontwikkeling aan de orde.

Ook de KNO-arts en de logopedist(e) kom je vaak tegen als het om spraakproblemen gaat, maar deze opdracht beperkt zich tot het werkterrein van de MKA-chirurg (zoals je al weet, is dat de chirurg voor problemen aan de Mond, de Kaak en het Aangezicht).


Voorproefje

Vraag 2:

  1. Bij welke medeklinkers gebruik je vooral het puntje van je tong?
  2. De r-klank kan op twee heel verschillende manieren worden gevormd. Welke zijn dit?
  3. Wat is slissen? Hoe komt dat?

Vraag 3:

  1. Wat is de Latijnse (medische) term voor een gehemeltespleet?
  2. Wat gebeurt er met de spraak als het gehemelte is gespleten?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Deze opdracht is gemaakt door TOP-lerares Lisanne Groeneveldt.

Zij is afgestudeerd als arts aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en studeert nu tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (Belgie). Naast haar studie doet ze ook onderzoek op het gebied van de kaakchirurgie voor het Erasmus Medisch Centrum en het Universitair Ziekenhuis Leuven.

Een mond om te praten